Demidekk ultimate

Demidekk ultimate

Demidekk Ultimate Helmatt är en revolution när det gäller utomhusfärg. Tidigare har valet av helmatta träfasadsfärger inneburit frekvent ommålningför att hålla ytan i ett fräscht skick. Men nu kan du få ett utseende som under lång tid behåller sin känsla